Monthly Archives: Leden 2010

Katolická církev a hnutí pro-life

Dnes bych se rád trochu podíval na vztah katolické církve a hnutí pro-life. Je to vztah těsný a popsat ho je a není jednoduché. Tak do toho.

O lásce

Málokteré slovo bývá příčinou tolika nedorozumění jako právě „láska“. Láskou se lidé zaštiťují, když cizoloží, lásku berou do úst, když napadají katolické křesťany, kteří žádají prostou spravedlnost, lásku (tj. uspokojení svých zájmů) pro sebe od bližních vyžadují. Je to proto, že láska je pojem nejednoznačný, analogický, který užíváme, když hovoříme o rozličných řádech bytí.

Velký papež Pius XII. o krok blíže blahořečení

Sv. Otec Benedikt XVI. vydal dekret, potvrzující heroické ctnosti papeže Pia XII. (1939-58). Teď už zbývá jen zázrak, jímž by sám Bůh potvrdil svatost tohoto pontifika a umožnil Církvi povýšit jej na oltář jako blahoslaveného (k prohlášení svatým jsou nezbytné minimálně dva zázraky).

Rozhlédnutí ve stínu Haiti

Událostí minulého týdne, jejíž důsledky budou vévodit světovému dění i v příštích dnech, je nepochybně zemětřesení na Haiti. V jeho stínu se pohybuje událost, která má teprve nastat, událost přísně vzato téměř lokální, která však může svými důsledky vážně ovlinit další dění na celém světě: doplňovací senátní volby v Massachusetts.

V poušti

Zvláštní, velmi poetickou cestou člověka za jeho Stvořitelem, je poustevnický život. Tvrdým prokopáváním se skalami vlastní přirozenosti, pohodlí a návyků, dochází svatý poustevník Antonín, jehož památku si dnes připomínáme, k úžasnému prameni síly, která mu pomáhá, aby pro objevený poklad učinil vše, čeho si Dárce žádá. Za clonou vyprahlosti se skrývá bezedný zdroj jasu a pokoje. Básně napsala Nea Marie Brkičová.

Mezi oběťmi je i Zilda Arns Neumann

Nepochybně jste již všichni slyšeli o zemětřesení na Haiti, které zničilo tamní hlavní město Port-au-Prince a přilehlá osídlení a zabilo desetitisíce lidí. Mezi oběťmi, jejichž jména nejčastěji uvádějí světová média, figuruje vedle šéfa mise OSN Hédiho Annabiho a arcibiskupa Miota i brazilská lékařka a charitativní pracovnice Zilda Arns Neumann.

První republika

Stále naléhavěji se dotazuje mladá generace nás starých, jaká vlastně byla ta První republika, zda opravdu byla tak demokratická, tak svobodná,  a zda byla skutečným domovem Čechů, Slováků  a Rusínů, kteří si ji za svůj domov  svobodně zvolili. Jak se v Československé republice vedlo Němcům a Maďarům?

O naději

Naděje je ústřední pojem křesťanství. Papež Benedikt XVI. se zabýval křesťanskou nadějí ve své druhé encyklice „Spe salvi“.

LHOSTEJNOST očima Ernesta Hella

LHOSTEJNOST: Ano a Ne jsou před námi. Mnoho lidí, kteří nic nevědí, vytýká pravdě, že jest nesnášenliva.

Řekli byste, slyšíce tyto lidi, že pravda a blud jsou dvě bytosti, které mohou spolu jednati jako sobě rovné; dvě královny, obě zákonné, mající žíti v pokoji každá ve svém království; dvě božstva, dělící se o svět, aniž má jedno z nich právo vyrvati druhému jeho panství. Odtud lhostejnost, která jest triumfem satanovým!  Nenávist se mu líbí, ale nestačí mu: on potřebuje lhostejnosti.

Pochod pro život

Ještě dva měsíce a pár dní a čeká nás tradiční velká celonárodní akce pořádaná Hnutím Pro život ČR, pražský Pochod pro život, který letos připadl na 20. března. Pomalu je čas udělat si poznámku v diáři, případně začít uvažovat o objednání autobusu pro věřící z vaší farnosti. Pro ty, kteří o této akci ještě neslyšeli, a pro ty, co sice slyšeli, ale chtějí vědět více, jsem si dovolil pár kusých informací na toto téma.