Monthly Archives: Leden 2010

Děti

Jakub Deml (První světla) a Jan Zahradníček (Pozdravení slunci) ve svých básních vyjadřují svrchovanou úctu a obdiv vůči nejslabším a závislým na naší lásce a péči, kteří bez ohledu na svou tělesnou nepatrnost mají stejnou cenu jako kdokoli z nás „silných“ a jejichž utiskování a vražda v jakémkoli stádiu života není o nic menším zločinem, než vražda nebo utiskování dospělých a samostatných.

Drsnými billboardy bojují proti potratům

Fotografie zkrvavených tělíček dětí usmrcených při umělém potratu vedle obětí masových vražd ve vyhlazovacích táborech. Zachráněné dítě ve 24. týdnu od početí vedle zabitého dítěte při potratu rovněž ve 24. týdnu. Kruté, přesto pravdivé snímky vypovídají o nelidskosti potratové politiky většiny Evropských zemí, včetně České republiky.

Konec středověku

Katolíci i utrakvisté toužili po míru. Na husitské války se nedalo zapomenout a jen letmá vzpomínka na ně naháněla husí kůži. Nenávist však přetrvávala a ďábel se z toho radoval.

Andělský učitel

1. Povolání

Roku 1225 se hraběti Landolfovi Akvinskému narodil sedmý a poslední syn Tomáš. Přicházel na svět počátkem století, ve kterém již ohrožená, a div nekolísající křesťanská vzdělanost se měla znovu vzpřímit a vydat své nejvzácnější ovoce. Zuří boj mezi císařem a papežem. Pýcha hradních pánů kontrastuje se ctnostmi světců a světic. Jednou, když se chůva chystala koupat malého Tomáše, dítě tiskne v ruce kousek pergamenu a odmítá jej pustit. Později se ukáže, že na pergamenu je napsáno andělské pozdravení.

O bytnosti hmotných věcí

O první látce a podstatném tvaru

Podstatné změny těles, které známe z vlastní zkušenosti, nejsou vysvětlitelné jinak než tím, že každá hmotná pod­stata se skládá ze dvou bytostných částí, ze dvou pod­statných složek, činné a trpné. Princip trpný, potenciál­ní, nazýváme první látkou a princip činný, uskutečňující, který činí hmotnou věc tím, čím je, věcí určitého druhu, určité přirozenosti, nazýváme podstatným tvarem.

Nepodceňujme nepřítele…

Několikrát jsem se poslední dobou setkal s tvrzením typu: „Český ateismus/antikatolicismus není ateismus/antikatolicismus, ale náboženský analfabetismus“. Pořád mi to tak ňák nešmakuje. Nevěřím tomu. Prostě to tak není…

Rozhlédnutí na konci ledna

Pravidelný zpravodajský přehled, dnes obsáhlejší než obvykle. Pamatujte, že v soutěži našeho časopisu „O nejlepší blog o katolicismu“ můžete hlasovat do 31. ledna.

Elegie

V básnické próze Elegie Jana Čepa (31. prosince 1902 Myslechovice u Litovle – 25. ledna 1974 Paříž) ze souboru Zeměžluč a v básni Ney Marie Brkičové se setkáváme s neútěšným dopadem pomíjivosti věcí a rychlého úprku času na tomto světě,  který nás ponouká, abychom svou naději vložili do rukou Věčného.

Katoličtí voliči a Topolánkův rozvod

Se zájmem sleduji, jak v tisku probleskují zmínky o tom, že někteří členové ODS jsou nervózní z toho, že se Topolánek, kandidující v nejkatoličtějším kraji ČR, rozvádí poněkud dlouho. Co kdyby to křesťanské voliče ovlivnilo?

Temná církev

Mnohdy se mi zdá až neuvěřitelnou katolická lhostejnost, se kterou přihlížíme k urážkám Boha Otce, jeho Syna i Ducha Svatého, jakož i k urážkám  Panny Marie, andělů a světců.