Monthly Archives: Prosinec 2009

Katolická církev 2009

Končí rok 2009 a my se můžeme ohlédnout za největšími událostmi, které tento rok katolickou církev zasáhly a poznamenaly, se zvláštním zřetelem na její českou část.

Záhada jednovaječných dvojčat

Je jakýmsi záhadným druhem šamanismu pěstovaným zastánci potratů, že poté, co se seznámí s argumentací, že už zygota je jedinec druhu Homo sapiens, a zjistí, že běžnými prostředky už s ní nepohnou, tak se vytasí s existencí jednovaječných dvojčat a začnou okolo této podivné relikvie tančit prazvláštní rituální tance, které spočívají v neustálém omýlání tvrzení, že existence jenovaječných dvojčat nějakým (většinou raději blíže nespecifikovaným) způsobem tvrzení o zygotě jako o jedinci vyvrací.

Umění a mravní řád

Největší požitek aesthetický vzniká pro člověka z krásna, kteréž idee nejvyšší a nevznešenější v lepé formě smyslné co nejdokonaleji zobrazuje a takto názoru duchovému člověka představuje.

Čerti zlí, hodní a postmoderní

Jelikož na Štědrý večer vysílala Česká televize novou „čertovskou“ pohádku z dílny Hynka Bočana (režiséra proslulé pohádky S čerty nejsou žerty) a dnes na svátek Mláďátek betlémských bychom měli myslet na ty nejmenší, na jejichž duše je novodobými Herody, kterým nestačí zabíjet je v tělech matek, útočeno, dovolujeme si publikovat studii, která již jednou vyšla pod názvem O roli čertů v pohádkách v časopise Te Deum v čísle 1/08.  Snad pomůže přispět k zjištění, že ani svět pohádek není prost ideologické manipulace a že rodiče by měli být velmi opatrní ve výběru pořadů pro své děti.

Král Lásky

Jakub Deml a svatý Robert Southwell (1561 –1595) přinášejí verše o jediném dítěti na světě,  které dokáže proměnit lidská srdce nadpřirozeným způsobem. Vítejme Krále Lásky, Jeho dobrou Matku a pěstouna svatého Josefa také ve svých vnějších i vnitřních domovech.

Veselé a Požehnané Vánoce!

Obraz "Adorazione del Bambino" od bratra Angelica (1395-1455)

Drazí přátelé, čtenáři a příznivci, redakce Duší a hvězd Vám tímto přeje Šťastné a Požehnané Vánoce, svátky, během nichž slavíme narození Ježíše Krista, Božího Syna a Spasitele Světa.

Slavme a pamatujme si, že ne drahé dárky a přehršel opulentních pokrmů, ale Kristus a jeho učení Lásky jsou středobodem Vánoc.  Jen to je důležité a na to bychom se měli soustředit.

Tak do toho a po hlavních vánočních svátcích opět zde nashledanou! 🙂

šéfredaktor

Anti-poezie nekřesťanského umění

K úvaze o poezii, anti-poezii a křesťanství mě přivedla rozšířená myšlenka některých věřících lidí, že je zcela lhostejno, co křesťané poslouchají, čtou a sledují v televizi nebo v kině, pokud  jsou schopni nepodléhat vnímání hříšných a protikřesťanských výjevů, které tato díla zhusta obsahují. Je rovněž rozšířena tendence přeinterpretovávat díla s evidentně zlým ideovým obsahem na něco, co má smysl zcela neškodný. Panuje také názor, že křesťan může svobodně navštěvovat jakákoli zábavní místa;  stačí jen aby „uzavřel sluch“ před těmi „horšími“ písničkami,  případně si z nich „vybral“ to dobré a sám „zodpovědně“ selektoval příjem vjemů a informací z hudby a jiných produktů. Domnívám se, že je to názor absurdní a samotným jeho stoupencům přináší mnoho trápení a nedůstojností.

Rozhlédnutí vánoční

Přichází čas vyvrcholení vánočních svátků, kdy slavíme narození Ježíše Krista. Nicméně svět se točí dál a i mimo tuto zásadní věc je zde dost důležitých událostí, které bychom měli vést v patrnosti. Nutno říci, že tento týden byl spíše ponurý.

Angelus Domini

Společně s Pannou Marií očekáváme radostnou událost, jejíž zjevné  počátky stojí u navštívení Nejsvětější dívky Páně archandělem Gabrielem. První báseň, kterou napsala Nea Marie Brkičová, zachycuje Rodičku Boží v očekávání ohromující návštěvy, kdy ještě neví,  jak  velké věci se stanou.  Druhá báseň Klementa Bochořáka hovoří o nekonečné kráse, dobrotě a neutuchajícímu zdroji úžasu, jenž pramení z naší Nejsvětější Matky.

Šarlatový a černý

Dnes si připomeneme jeden historický film z roku 1983, který se u nás objevuje pod jménem Šarlatový a černý. Navzdory tomu, že je už více než čtvrt století starý, je to dílo, které opravdu stojí za zhlédnutí.