Monthly Archives: Listopad 2009

Rozhlédnutí na počátku adventu

Včera byla první neděle adventní. Dnes je pondělí a tudíž čas na další rozhlédnutí. Vzhledem k tomu, že ho píšu v horečkách, bude tentokrát velestručné…

FIAT

Jak se projevuje láska k Bohu? Lidé mají nejrůznější představy o tom, čím Bohu nejlépe slouží a jaké zásluhy jsou Mu nejmilejší. Pro mě vždy zůstane nejspolehlivějším příkladem toho, kdo zná odpověď na tuto otázku, Nejsvětější Matka Boží. Vyvíjet úsilí a shromažďovat zásluhy rozmanitými chvályhodnými skutky je Bohu jistě milé, ale umět říci FIAT, a to ne jen tehdy, když se mi chce a cítím odvahu, to už dokáže malokdo. Jaké odměny se Panně Marii za její FIAT dostalo nám ukazuje báseň druhá v pořadí od Bohuslava Reynka. První báseň napsala Nea Marie Brkičová.

Manhattanský ekumenismus

Existují dva druhy ekumenismu, které mají dle mého soudu jednoznačně smysl i výsledky. Ten, který láme historické bariéry, a ten, který pracuje s univerzálními hodnotami spojujícími dané skupiny, mezi kterými se děje.

Za všechno asi mohou brambory

Dvě strašlivé metly trestaly lidstvo po celou dobu jeho historie: nakažlivé nemoci a hladomory. Nakažlivé  choroby prý zredukovaly počty obyvatel již v dobách prehistorických.

O kráse a pravém umění se zřetelem k liturgické hudbě (2)

Zobrazení

Předeslali jsme, že umění je charakterizováno krásou. Přesto pro vysvětlení tohoto stěžejního pojmu bude pro nás lepší vyjít z definice umění, která tento pojem obsahuje v opisu. Podle našeho názoru výstižně lze umění vymezit takto: Umění je lidská tvořivá činnost, jejímž cílem je zobrazení skutečnosti určené k tomu, aby se líbilo při samotném jeho poznávání.

Sv. Saturnin z Toulouse

V neděli 29. listopadu slaví církev památku sv. Saturnina, prvního biskupa z Toulouse a jednoho z nejctěnějších světců francouzských dějin.

Koťata

Při četbě jistého levicového deníku ze dne 31. 3. letošního roku mne zaujala noticka s nápisem „Ředitel Zoologické zahrady v Berlíně zlomil vaz koťatům“. No prosím, grázl ředitel, zlomil vaz koťatům. Nejprve mi nedocházelo, oč tak důležitého jde, dokud jsem si článeček nepřečetl celý. A z obyčejné, zdánlivě nudné zprávičky vyvalila se na mne obludnost přímo děsivá.

Čtvrté rozhlédnutí

Takže zde máme v pořadí už čtvrté rozhlédnutí po dění okolo nás. Pojďme na to!

Slunce v samotách

Není třeba příliš slov k následujícím dvěma básním. Vladimír Holan, který je autorem první z nich, a Jakub Deml, autor básně druhé, byli nejen dobrými přáteli, ale uměli ve své poezii vzájemně velmi upřímně a hluboce číst, asi tak jako lidé, kteří ve svých přátelích nehledají jen sami sebe a osobní uspokojení, ale opravdu naslouchají a darují se bez nároku na to, že získají něco nazpátek.

Sedm hlavních hříchů podle Tomlina

Politikou rubriky Doporučujeme je upozorňovat především na kvalitní katolické autory a jejich díla. Nicméně nebráníme se tuto politiku porušit a udělat výjimku, pokud dojdeme k závěru, že je to přínosné. Dnes tak učiníme poprvé a představíme si knihu Sedm hlavních hříchů a jak je překonávat od anglikánského teologa Grahama Tomlina.